Пропускане към основното съдържание

Каква е разликата между WIWE и ЕКГ апарутарата в болниците?

A 12 elvezetéses EKG a leggyakrabban használt a kardiológusok által diagnózis felállítása szempontjából. Ezesetben 6 mellkasi és 4 végtagi elektródát használnak a vizsgálathoz. Ehhez képest a WIWE lényegében 2 elektródát használ, melyek a két kéz által az Einthoven-féle I. elvezetésen látható EKG görbe képét adják vissza. Ezekből kifolyólag a WIWE készülék által történt 1 perces mérés nem fogja mind a 12 elvezetésre jellemző EKG görbét rögzíteni, csak az I. elvezetését. Amit azonban tud, azok a következők: A jellemzően vizsgált EKG paraméterek meghatározása az adott mérésre vonatkozóan (PQ vagy PR intervallum, QRS komplex és QTc, mely a QT intervallum 60-as pulzusra korrigált értéke). Ezekre a paraméterek a szívben terjedő elektromos impulzus „útját” követik lényegében ms-ban kifejezve, ebből kifolyólag értékük közel egyezik a más elvezetésekben mértekkel. Ebből kifolyólag a WIWE is képes ezeknek a megfelelő minőségű meghatározására az I. elvezetés alapján Az „Aritmia vizsgálat” során a WIWE a szívritmus szabályosságát figyeli és ennek kapcsán ad visszajelzést. Mivel ennek kiértékelését az egyes szívciklusok R hullámainak vizsgálata és összehasonlítása által végzi a WIWE, így ezáltal kijelezhető a valószínűsíthető szívritmuszavar. Az adott R hullámok minden elvezetésben ugyanott kell, hogy elhelyezkedjenek (avagy más szóval a különböző elvezetések csak más-más oldalról „láttatják” a szívben az ingerület terjedését, ezért adnak más képet, de időben az események történése ugyanakkor kell, hogy jelentkezzen), ebből kifolyólag a WIWE az I. elvezetés alapján is képes meghatározni az esetlegesen felmerülő szabálytalanságokat a szívritmusban. A Kamrai repolarizációs heterogenitás vizsgálata során tulajdonképpen arról adunk visszajelzést, hogy a mérést végző esetében a kamrai aritmiára való hajlam milyen mértékű. Ebből kifolyólag ezzel egy bizonyos kockázati csoportba tudjuk besorolni az adott mérés eredménye alapján. Fontos, hogy a WIWE feldolgozó algoritmusa segítségével az általa adott visszajelzés azonnal megjelenik az okostelefon/táblagép kijelzőjén a mérés végeztével. Természetesen az adott mérés eredménye a rögzített EKG görbével együtt (melynek méretarányai [25 mm/s, 10 mm/mV] megegyeznek a kardiológusok által használtakkal mind a kijelzőn, mind a továbbítható pdf-ben, mind pedig arról kinyomtatva) továbbítható orvos számára információként/indikációként egy mindenre kiterjedő vizsgálat elvégzése céljából, mely alapján felállítható a pontos diagnózis.

Коментари